S T R O N A  G Ł Ó W N A
H I S T O R I A
O  N A S
J A K  D O J E C H A Ć ?
W Y B R A N E  P L A C Ó W K I
O G Ł O S Z E N I A
O F E R T A P R O M O C Y J N A
S P R Z E D A Ż  Z  U P O M I N K A M I
K O N T A K T
     
 

Kontakt.

Wszystkich kontrahentów zapraszamy do naszej siedziby przy ulicy Targowej 6 w Leżajsku. Na spotkanie z Prezesem należy umówić się poprzez sekretariat.

 • Główna siedziba firmy: Społem PSS w Leżajsku
                                       ul. Targowa 6
                                       37-300 Leżajsk

 • Centrala:                       tel. 0 17 242 07 68
                                        ul. Targowa 6
                                        37-300 Leżajsk

 • Numery wewnętrzne:   Sekretariat........................31
                                       Główna księgowa..............34
                                       Dział księgowości.............35, 43
                                       Dział finansowy.................41
                                       Dział administracji.............40
                                       Dział kadr.........................32
                                       Dział obrotu towarowego....33
                                       Fax..................................46

Zachęcamy również do kontaktu z sekretariatem za pośrednictwem naszej strony internetowej: